Przejdź do treści

W ramach świadczonych usług zapewniamy zarówno pełną obsługę w zakresie prowadzenia kadr jak i naliczania wynagrodzeń. Klienci mogą uzyskać od nas również dodatkowe kompleksowe wsparcie w innych obszarach szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi.

Usługi kadrowe

 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • rozliczanie czasu pracy w tym nadgodziny, pora nocna, praca zdalna
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich oraz pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i umowami cywilno-prawnymi
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa pracy
 • doradztwo z zakresu kadr

Usługi płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • naliczanie innych nietypowych rodzajów wynagrodzeń: kontraktów menedżerskich, wynagrodzenia członków zarządu z tyt. powołania, powtarzalnych świadczeń niepieniężnych (art 176 KSH), 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
 • sporządzanie deklaracji ZUS, podatkowych, PFRON
 • rozliczanie PPK
 • Sporządzanie korekt list płac
 • doradztwo z zakresu płac i naliczania wynagrodzeń
 • optymalizacja kosztów pracy

Pozostałe usługi

 • dostęp do portalu pracowniczego on-line wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i analizami on-line
 • sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania i premiowania, pracy zdalnej, kontroli trzeźwości i innych
 • doradztwo z zakresu HR: planowanie zatrudnienia, fluktuacja kadr, rekrutacja i selekcja, ocenianie, systemy wynagradzania i premiowania, motywowanie, rozwój i szkolenie
 • rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z PFRON